Vegar Moen

Titel 152. Sydsamer
Teknik Fotografi på aluminium

Jag bor i Skåne, men kommer från Røros i Norge.

Sydsamernas traditionella bosättnings- och renskötselområden i Norge sträcker sig från  Rana kommun i Nordland till Elgå öster om Femunden i Hedmark. I Sverige räknas Västerbottens län, Jämtlands län, delar av Härjedalen och Dalarna som det sydsamiska området.

Sydsamerna utgör i dag en liten del av den samiska folkgruppen og är en minoritet i minoriteten. Språket talas bara av 500–800 personer. Jeg håller på att porträttera alla under 25 år i Norge och Sverige som talar sydsamiska.

Fotografiet Sydsamer som visas på Liljevalchs är från oktober 2018, taget med en Graflex 5×7 handburen storformatskamera från 1917. 

1917 var året när sydsamerna höll sitt första landsmöte, som också blev ursprunget till deras nationaldag.