Erik Holmstedt

Titel 104. Living on an Unstable Mountain II
Teknik Fine Art Print

Nu är allt förändrat.
Byggnader har rivits eller flyttats. Gator stängs av och ett industristängsel omsluter våra kvarter.
Den bebyggelse som vuxit fram byggdes på malmkroppen. När järnmalmen ska upp ur berget får människorna flytta på sig.
Gruvan är förutsättningen för samhället.
Utan den ena finns inte den andra.
Det har varit en ordning som gällt allt sedan malmbrytningen startade.
Malmberget – det hörs på ordet.