Henrik Ekesiöö

Titel 55. Måndag
Teknik Olja på gips

Serien Veckodagar består av skulpturer utifrån minnesbilder.