Ingela Johansson Dunell

Titel 126. Stilleben II
Teknik Olja på duk

ögats sinne
ögat får vara obundet
inte fast i ett enda perspektiv
målningen kan bebos av ögats sinne
ögat kan röra sig obehindrat

ögat erbjuds flera betraktelsesätt
ögat tillåts komma ihåg
själva seendets egen språkutövning