Johan Frid

Titel 70. Rovdjur
Teknik Olja på duk

I dioramor världen över har jag studerat olika sätt att se på naturen. Ibland har den giriga forskarblicken varit lika intressant som berättelserna i dioramorna. Det händer också att formgivningen – montrarna, texterna, attributen mm – säger något helt annat.