Pär Johansson

Titel 129. Solitär
Teknik Lambdaprint

Jag tycker om att gestalta fragment av handlingar, tankar och ord som finns i mitt huvud. Ibland upplevda, ibland påhittade, ibland önskade.
Det brukar vara iakttagelser av samtid, känslor och delaktighet
Händelseförloppet i mitt huvud är ofta lite 1,2,3 ...
Innan någonting, någonting, och efter någonting.

Solitär
”När jag betraktade mig själv i spegeln så var det som att prata med någon som gjorde mig lugn. Från att ha varit ingen till att ha blivit någon”.

E-post: parjohansson1@telia.com