Ragnhild Ibsen

Titel 114. Promenad
Teknik Teckning

Donoussa

solen
bergen
den brända jorden
ingen skugga så här dags
vågor mot stranden
vinden konstant
tavernan
maten
livet är långsamt
ölen kall