Ulf Nilsson

Titel 221. Stående Modell 1
Teknik Blandteknik

Överlåter åt betraktaren att tolka uttrycket i bilden.
Samtliga bilder är tillverkade 2019.
Född 1943, bosatt i Höganäs.