Här finns blankett

Nu är ansökningsblanketten till Vårsalongen 2020 klar och kan laddas ner här. Digital ansökan öppnas på liljevalchs.se måndagen den 19 augusti.

Öppnar 10 januari

Vårsalongen 2020 öppnar fredagen den 10 januari och pågår till söndagen den 22 mars. Konsthallen är öppen alla dagar, måndagar fri entré för alla.

Årets jury

Konstnären Lars Lerin och konstnären och designern Bea Szenfeld utgör tillsammans med Liljevalchs chef Mårten Castenfors 2020 års jury.

Under de senaste åren har Vårsalongen växt till ett stort och välbesökt evenemang vilket ger deltagarna en unik chans att bli sedda av en mycket stor publik. Både 2018 och 2019 hade Vårsalongen över 100 000 besökare – siffror som visar på dess unika dragningskraft.

Förklaringen till Vårsalongens vitalitet och lyskraft står att finna i dess bredd, i öppenheten för olika konstnärliga uttryck, i mötet mellan yngre och äldre deltagare och i blandningen av professionalism och amatörism i dess bästa mening.

Varje år söker över 2 000 personer till Vårsalongen och det säger sig självt att någon, eller några, måste göra ett urval bland de inskickade verken för att skapa den konstfest som vi vill att utställningen ska vara. Till 2020 års Vårsalong har Liljevalchs haft förmånen att engagera en synnerligen spännande jury: konstnären Lars Lerin och konstnären och designern Bea Szenfeld. Juryordförande är som vanligt Mårten Castenfors, chef Liljevalchs.

Vårsalongen är en jurybedömd utställning. Den första Vårsalongen öppnade 1921. Alla verk är till salu och priset sätts av deltagarna själva.

Alla som är bosatta eller vistas en längre tid i Sverige och som fyller 18 under ansökningsåret kan söka. Alla konstnärliga uttryck och tekniker är välkomna.

Juryns uppdrag är att välja verk som kan samverka med varandra i en generös och lustfylld utställning. Varje verk bedöms anonymt.