Anders Granberg

Titel 93. Mixed tape Vol. 1
Teknik Lager på lager med olika typer av tejp

Multidisciplinär konstnär, född 1973, med bas i Umeå. Arbetet sträcker sig från installationer i offentliga miljöer och performance till processkonst och teckning.

Man kan nog säga att Mixed Tapes är barn av sin tid. Osäkra utställningsmöjligheter och osäker ekonomi har begränsat mina möjligheter till investeringar i större, kostsamma projekt. Omständigheter har gjort att enkla billiga material blivit centrala i arbetet. Som i detta fall diverse tejp.

Hemsida: www.agranberg.com
Instagram: @anders_granberg