Kerstin Bergman

Titel 34. Besöket
Teknik Akryl på papper

Jag försöker nå enkelheten där mellanrummen är av stor betydelse – ge ytorna fritt spelrum.
Jag vill skapa en slags rumslig dramatik där livet pågår. Verken bär förhoppningsvis på en egen inneboende poesi och jag har svårt att riktigt förklara dess innehåll.
Linjen den konkreta och tankens löper genom mina händer mina erfarenheter och kropp ut i verket och vidare till betraktaren.

Instagram: @kerstibergman
E-post: kersberg@telia.com