Lars Isacson

Titel 132. Jord och vatten
Teknik Kol på papper

Min kolteckning har jag givit namnet “Jord och vatten“. Två element, en stark kontrast, en vanlig verklighet som berör mig.

Plogfåror vattenfyllda om våren, ett kretslopp, en trygghet, något återkommande. 

Jag har ett starkt barndomsminne av denna plöjda jord där jag försökte ta mig fram i leran, inte för att jag var tvungen utan att bara för att få känna mig heroisk.