Ragnhild Björnström

Titel 46. Apatit
Teknik Akvarell på papper

Lusten att skapa, naturen och akvarellfärgerna är grunden och glädjen i mitt målande. Speciellt de nya färgerna tillverkade av mineraler och ädla stenar... Visst får man inspiration bara av namnen: moonglow, undersea green, mayan blue och burgundy red.
Så har vi de olika egenskaperna i färgerna, de som biter i papperet och skapar skarpa kanter, de som flyter ut och blommar och de som granulerar...

Målandet bjuder på ständiga utmaningar och nya lärdomar. Jag upptäcker nya vackra motiv varje dag.