Sofia Lind

Titel 195. Your space I
Teknik Tempera, blandteknik

Jag heter Sofia Lind och är född 1987 i Göteborg, verksam som konstnär i Stockholm. Examen från Chalmers, HDK och Konstfack (master). 

Jag arbetar med måleri ur ett undersökande perspektiv, väver ofta in mönster och upprepande faktorer. Målningarna jag visar på Vårsalongen är en del ur ett större arbete som undersöker viljan och samtidigt tillåtelsen att ta plats/synas. 

Hemsida: www.sofialind.se
E-post: karinsofialind@gmail.com
Instagram: @karinsofialind